iWant

RedWay je tištěný časopis určený studentům základních a středních škol.

O projektu

Co je RedWay?

Tištěný celostátní studentský časopis, který je zdarma distribuován žákům II. stupně základních škol, studentům osmi a čtyřletých gymnázií, studentům středních škol a knihoven.

Kdo jej vymyslel?

Autorem a vedoucím projektu je prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc., FESC. Kardiolog a bývalý přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, místopředseda České kardiologické společnosti (ČKS),  nositel státního vyznamenání za průkopnictví v oblasti nových metod v kardiologii, zakladatel Občanského sdružení Zdravé srdce.

Kdo jej vydává?

Zdravé srdce o.s.

Co je cílem projektu?

Navázání kontaktu s dnešními teenagery a získávání nezkreslených informací o jejich životním stylu. Nenásilná propagace zdravých stravovacích návyků a volnočasových aktivit, které napomáhají ke snižování rizikových faktorů vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS). Mezi rizikové faktory patří především obezita, kouření, vyšší krevní tlak, cukrovka, zvýšené hladiny tuků v krvi a nedostatek pohybu.

Proč?

Kardiovaskulární onemocnění jsou na prvním místě mezi příčinami úmrtí v ČR (49 % mužů, 54 % žen). Snížení rizika ICHS v dětské populaci je jediná cesta, jak ovlivnit generaci budoucích dospělých. 13 % dětí je obézních, 10 % má vysoký krevní tlak, 50 % má zvýšenou hladinu cholesterolu, 30 % nezletilých pravidelně kouří.

Jaký praktický výstup RedWay přinese?

Realizaci a vyhodnocení odborných vyšetření u přibližně 5000 náhodně vybraných dětí (výška, váha, krevní tlak, krevní tuky, kouření). Tyto testy se budou opakovat v ročních intervalech po dobu pěti let.

Kdo RedWay vytváří?

šéfredaktorka Martina Overstreet, publicistka (TV Nova, Právo, Time In, Art´n´Antiques), autorka knihy In Graffiti We Trust a spoluautorka knih Zde jsou psi (2. nejkrásnější kniha roku 2010 oceněná Památníkem národního písemnictví) a Prkýnka na maso jsme uřízli (nominace na Magnesia Litera 2013)

artdirector Pasta Oner, výtvarný umělec

redakci tvoří jak zkušení novináři, fotografové a ilustrátoři, tak sami studenti

Kontakt

info@redwaymag.cz