Titul MBA získáš na UJAKu

Na našich univerzitách je běžné, že přejímají MBA programy ze zahraničí, UJAK však chtěla jít dál a vytvořit program, který by maximálně odpovídal situaci a vzdělávacím potřebám studentů tohoto zaměření v Česku. „Chtěli jsme mít vlastní program, který bude dobře zapadat do portfolia ostatních programů univerzity, zároveň bude orientován na evropskou oblast a poneseme za něj vlastní zodpovědnost. Všechny tyto požadavky splňoval pouze program, který jsme si sami navrhli a který byl následně akreditován FIBAA,“ vysvětluje doc. RNDr. Petr Kolář, Csc., prorektor pro rozvoj, vědu a zahraniční styky.

Chcete studovat MBA? Vybírejte pečlivě

UJAK je jedna z pouze dvou vysokých škol v ČR, které prestižní akreditaci od FIBAA získaly. Profesní tituly jako MBA jsou u nás přitom velmi oblíbené. Podle výzkumů zaznamenali studenti MBA do pěti let od absolvování tohoto programu nárůst platu až o 40 %. Titul MBA je jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zájemci o studium vnímán jako významný faktor, který otevírá dveře ke kariéře. Nepatří však mezi tituly akademické – jeho akreditaci neprovádí MŠMT, proto je potřeba mezi školami pečlivě vybírat, aby pro vás studium bylo maximálním přínosem.

MBA program UJAK Řízení lidských zdrojů a EU je určen zejména pro vedoucí pracovníky a manažery s odbornou praxí, kteří chtějí dále budovat svou vrcholovou kariéru v řídících strukturách na rozmanité úrovni, především v rámci EU. Absolvent studia se stává špičkovým expertem v oblasti řízení lidských zdrojů v evropském institucionálním, ekonomickém a právním prostředí. Studium trvá tři semestry a je realizováno kombinovanou formou ve víkendových blocích – je proto časově velice efektivní i díky individuálnímu přístupu a využívání online výukových technologií.

Více zjistíte na http://www.ujak.cz/